Hvis du ikke længere ønsker at være medlem af Klubben og DFU skal du sende en mail til kassereren på kasserer@skydive2000.dk
 
Hvis du ønsker at skifte til en anden klub skal du have en klubskifteblanket som skal underskrives af både den nye klub og vores.